ความรู้เบื้องต้น | การดูลักษณะจากหน้าผาก | ลักษณะพิเศษ

หน้าผาก

โดย อาจารย์รุ่งนภา อังคะศิริกุล

หน้าผากที่มีความกว้าง ต้องมีความกว้างเท่ากับหนึ่งฝ่ามือของตนเอง ถ้าน้อยกว่านี้เรียกว่า "หน้าผากแคบ" ตัวอย่างดังในภาพ
หน้าผากแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังในภาพต่อไป ได้แก่
 • บริเวณเชิงผม
 • กลางหน้าผาก
 • เหนือคิ้ว
 • หน้าผากโดยรวมทั้งสามส่วนที่มีลักษณะดี ต้องมีความอิ่มเต็ม มีสีสรรของความสดใสออกประกายสีเหลืองอร่ามอมชมพูเงาเล็กน้อย ไร้รอยตำหนิจากแผลแตกแผลเป็น รอยยุบ บุบ บุ๋ม แคบ ต่ำ ไม่ควรมีไรผม อ่านได้ว่าเป็นผู้ที่มีความจำดีเลิศ
 • หน้าผากอ่านเรื่องสติปัญญา หน้าที่การงาน ผู้อุปถัมภ์ บิดามารดา ผู้ให้กำเนิด
 • หน้าผากหากมีรอยตำหนิที่เกิดจาก แผลแตกแผลเป็น ยุบ บุบ บุ๋ม เจ้าตัวต้องอยู่ห่างจากบิดามารดาตั้งแต่อายุยังน้อย หรือต้องพลัดพรากจากถิ่นบ้านเกิด ที่อยู่อาศัย ไปเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น ถ้าเกิดรอยตำหนิอย่างใดอย่างหนึ่ง เรียกว่า "ดวงพิฆาตพ่อแม" ถ้าอยู่ใกล้พ่อแม่ พ่อแม่อาจเจ็บป่วย หรือต้องมีอันจากไป
  "ไรผม" ก็คือลูกผมที่มีลักษณะบางเล็ก เกิดขึ้นบริเวณเชิงผม ชาวจีนแมนจูในสมัยโบราณ มักนิยมกันผม เพื่อไม่ให้มีไรผมมาบังหน้าผาก แล้วเปิดหน้าผากให้กว้างรวบผมถักหางเปีย เพื่อให้หน้าผากตึง หน้าผากหมายถึงฟ้า ไรผมเปรียบเหมือนเมฆหมอก ที่มาบดบังฟ้าไม่ให้สว่าง
  • ไรผมยังหมายถึงไฟ คนโบราณที่คิดจะมีสะใภ้ ถ้าหากหญิงผู้นั้นจะมาเป็นสะใภ้ มีไรผม ญาติฝ่ายชายจะไม่ยอมให้เข้าบ้าน ต้องกันไรผมให้เกลี้ยง จึงจะเข้าบ้านได้ เพราะเขาถือว่า หญิงนั้นจะนำไฟเข้ามาเผาคนในบ้าน ไฟในที่นี้หมายถึงความเดือดร้อน
   "ชามผม" เป็นรูปสามเหลี่ยมแหลมเข้าหาหน้าผาก ชีวิตในวัยรุ่นต้องพลัดพรากจากพ่อแม่ ถิ่นที่อยู่อาศัย ต้องไปอยู่กับคนอื่น เช่น ปู่ย่าตายาย ญาติที่อยู่ห่างไกล หรือพ่อแม่บุญธรรม หรืออ่านได้ว่าบางท่านต้องไปอยู่ต่างบ้านต่างเมือง หรือต้องจากไปเพื่อศึกษาต่อ ไปทำงานต่างบ้านต่างเมืองเมื่ออายุยังน้อย หน้าผากเป็นชามแหลมนี้เรียกว่า ชามพิฆาตพ่อ ถ้าเจ้าตัวอยู่ใกล้พ่อ พ่ออาจเจ็บป่วย หรือพ่อต้องตายก่อนแม่ หรืออ่านได้ว่าเจ้าตัวไม่สนิทกับพ่อ พูดคุยไม่ลงรอยกัน ต้องขัดแย้งกับพ่อตัวเองอยู่เสมอ แต่เจ้าตัวจะมีความสนิทสนมกับแม่ มากกว่าพ่อ ทางด้านของจิตใจมักยุ่งเหยิงสับสน

ความรู้เบื้องต้น | การดูลักษณะจากหน้าผาก | ลักษณะพิเศษ


การดูลักษณะจากหน้าผาก

หน้าผากกว้าง
 • หญิงที่มีหน้าผากกว้าง เป็นผู้ที่มีความสามารถมากทั้งทางด้านสติปัญญา ความรับผิดชอบ แต่เจ้าตัวต้องเหน็ดเหนื่อย
 • ชายมีหน้าผากกว้าง อิ่มเต็มทั้ง 3 ช่วงของหน้าผาก เจ้าตัวเป็นผู้มีความสามารถทางด้านสติปัญญา มีผู้อุปถัมภ์ด้านหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบ สามารถพลิกแพลง แก้ไขสถานะการณ์ ได้ดีเยี่ยม เหมาะกับงานบริหาร วางแผน ค้นคว้าวิจัย คำนวณ ทดลอง ผู้ที่มีหน้าผากแบบนี้ มักมีอาชีพเป็นหมอ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยทดลอง นักค้นคว้า นักคำนวณ ผู้บริหาร เป็นต้น
   หน้าผากแคบ บุคคลที่มีหน้าผากแคบมาก มักมีจิตใจยุ่งเหยิงสับสน มีความคิดที่ไม่เป็นระบบ ในชีวิตวัยเด็ก พ่อแม่ลำบาก จะมาได้ดีเมื่อตอนโต
หน้าผากสูง ชีวิตวัยเด็กมีผู้อุปถัมภ์ มีความสุข ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัว ในเรื่องของหน้าที่การงานแม้นมีอุปสรรคก็สามารถฝ่าฟันได้ เจ้าตัวมีสติปัญญาที่ด
หน้าผากต่ำ ในชีวิตวัยเด็กนั้นลำบาก ขาดผู้อุปถัมภ์ค้ำชู ไม่ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวหรือพ่อแม่ เป็นเด็กที่เลี้ยงยาก แม้นมีพ่อแม่ ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูทางด้านการเงินและครอบครัว ก็ไม่สามารถทำให้ฉลาดขึ้นได้ ในเรื่องสติปัญญา ความคิดเฉื่อย ไม่มีความกระตือรือร้น เรียกว่าฉลาดน้อย ไม่สามารถพลิกแพลงเรื่องต่างๆ ด้านการงานมักต้องทำงานหนักกว่าผู้อื่น ได้รับผลตอบแทนน้อย จนกระทั่งอายุถึงช่วงวัยกลางคน ก็จะดีขึ้น

ความรู้เบื้องต้น | การดูลักษณะจากหน้าผาก | ลักษณะพิเศษ


หัวล้าน - นักลงทุน

หัวล้านภาพที่ 1 แบบอูม
เป็นแบบที่เจ้าตัวนึกถึงตัวเองมากกว่าคนอื่น รักตัวเองจนกลายเป็นเห็นแก่ตัว มีสติปัญญาดี ฉลาดแกมโกง

หัวล้านภาพที่ 2 แบบลาด
เจ้าตัวเป็นผู้ที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น สามารถทำงานเพื่อการกุศลให้แก่ส่วนรวมได้ดี มีสติปัญญาดี ถือความสัตย์ซื่อเป็นที่ตั้ง

หัวล้านภาพที่ 3 แบบหน้าผากตรง (แบน)
เจ้าตัวเดินสายกลางมีเหตุมีผล ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ

ลักษณะหน้าผากผู้ที่ไม่ควรลงทุน
  ลักษณะหน้าผากของนักลงทุนที่ดี

ความรู้เบื้องต้น | การดูลักษณะจากหน้าผาก | ลักษณะพิเศษ


http://www.ngowheng.com
This website developed and maintained by Sumet Angkasirikul
For any recommendation please send message to me